Zostań członkiem

Członkami zwyczajnymi mogą być, związani z działalnością w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych, pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełnię praw publicznych.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz zarejestrowane jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członkami Stowarzyszenia mogą stać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne
 • i zarejestrowane jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

które przedstawią rekomendację co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz złożą pisemną deklarację przystąpienia, zaakceptowaną jednomyślną uchwałą Zarządu.

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu:

 • Możliwość dyskusji, współpracy, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy pomiędzy członkami będącymi świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
 • Stowarzyszenie jest platformą komunikacji z ustawodawcą i płatnikiem w aspekcie świadczeń domowych żywienia do- i pozajelitowego w warunkach dom owych, przez co członkowie mają możliwość łatwiejszego sygnalizowania i rozwiązywania problemów pojawiających się podczas bieżącej działalności.
 • Stowarzyszenia wspiera członków podczas kontroli świadczeniodawców przez upoważnione instytucje.
 • Stowarzyszenie zapewnia opiekę prawną dla członków Stowarzyszenia, w zakresie przedmiotu działalności.
 • Stowarzyszenie monitoruje i kształtuje stan prawny w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych, dzięki czemu członkowie posiadają dostęp do informacji na temat zmieniających się regulacji prawnych.
 • Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie profesjonalnych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych, dzięki czemu Członkowie mają możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług;
 • Członkowie posiadają ułatwioną możliwość podwyższania kompetencji oraz nabywania praktycznej wiedzy w zakresie tematyki związanej z leczeniem żywieniowym, na co wpływ ma działalność szkoleniowa prowadzona przez Stowarzyszenie.
 • Członkowie, dzięki aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej Stowarzyszenia, mają możliwość integracji z innymi świadczeniodawcami realizującymi leczenie żywieniowe w warunkach domowych.

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek temp 2021

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account