Zostań członkiem

Zaproszenie do członkowstwa w Stowarzyszeniu:

Serdecznie zapraszamy podmioty lecznicze i indywidualne praktyki lekarskie realizujące umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: świadczenia odrębnie kontraktowane, w rodzaju: żywienie dojelitowe w warunkach domowych. Zachęcamy do niezobowiązującego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu:

  • Regularne spotkania - dyskusja, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
  • Reprezentowanie świadczeniodawców w relacji z regulatorem i płatnikiem w celu rozwiązywania bieżących problemów.
  • Monitorowanie zmian legislacyjnych i aktywny udział w konsultacjach zewnętrznych projektowanych aktów prawnych w obszarze opieki zdrowotnej.
  • Standaryzacja zasad udzielania świadczeń oraz zapewnianie wysokiej jakości realizowanych procedur. 
  • Wydawanie zaleceń dla członków Stowarzyszenia dotyczących sposobu realizacji obowiązujących przepisów.
  • Stała współpraca z towarzystwami naukowymi działającymi w obszarze leczenia żywieniowego.

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek 11 2021

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account