O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych zostało utworzone w 2014 roku z inicjatywy osób związanych z udzielaniem pacjentom świadczeń w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych.

Celami Stowarzyszenia są:

 • Pomoc świadczeniodawcom w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Monitorowanie i kształtowanie stanu prawnego w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Standaryzacja poziomu jakości świadczeń (prowadzenia pacjenta, itp.) w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Rozwój świadom ośći płatnika w zakresie potrzeb budżetowych leczenia żywieniowego w warunkach domowych

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • współpracę z jednostkami państwowymi, samorządowymi, jednostkami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 • współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie przedmiotem działania Stowarzyszenia, w tym współpraca z towarzystwami naukowymi w celu podniesienia jakości świadczeń w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych,
 • prezentację wysokiego poziomu jakości świadczeń świadczeniodawców na forum płatnika i forum ministerialnym,
 • stworzenie narzędzi do dyskusji oraz budowanie platformy komunikacyjnej z ustawodawcą i płatnikiem w aspekcie świadczeń domowych żywienia do- i pozajelitowego w warunkach domowych,
 • pomoc świadczeniodawcom podczas kontroli przez upoważnione instytucje,
 • opieka prawna dla członków Stowarzyszenia w zakresie przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
 • doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • stworzenie platformy wymiany informacji, możliwości współpracy oraz wzajemnej pomocy między swoimi członkami.

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek temp 2021

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account