O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych zrzesza podmioty prowadzące działalność leczniczą, które żywią dojelitowo w domach ponad 5 tysięcy pacjentów w skali kraju. Organizacja istnieje od 2014 r. Po kilkuletniej przerwie wróciliśmy do aktywnych działań w roku 2020, mimo wybuchu pandemii.

Głównym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom leczniczym zrzeszonym w organizacji, a także monitorowanie i kształtowanie stanu prawnego, w którym funkcjonujemy realizując umowy z publicznym płatnikiem na terenie całego kraju. Skupiamy się na standaryzacji poziomu jakości świadczeń w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych oraz rozwoju świadomości instytucji publicznych, w tym płatnika i regulatora w zakresie potrzeb budżetowych leczenia żywieniowego w warunkach domowych. Regularne spotkania członków Stowarzyszenia pozwalają na systematyczną dyskusję, wymianę doświadczeń, a także szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie prawne i sytuację epidemiologiczną.

Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. Współpracujemy również z towarzystwami naukowymi – Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego oraz Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w celu podniesienia jakości świadczeń w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach domowych. Naszą stałą aktywnością jest uczestnictwo w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących leczenia żywieniowego w warunkach domowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez udział w konsultacjach społecznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Pod opieką podmiotów należących do Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad połowa polskich pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych.

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek 11 2021

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account