Aktualności

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu:

  • Możliwość dyskusji, współpracy, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy pomiędzy członkami będącymi świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
  • Stowarzyszenie jest platformą komunikacji z ustawodawcą i płatnikiem w aspekcie świadczeń domowych żywienia do- i pozajelitowego w warunkach domowych, przez co członkowie mają możliwość łatwiejszego sygnalizowania i rozwiązywania problemów pojawiających się podczas bieżącej działalności.
  • Stowarzyszenia wspiera członków podczas kontroli świadczeniodawców przez upoważnione instytucje.
  • Stowarzyszenie zapewnia opiekę prawną dla członków Stowarzyszenia, w zakresie przedmiotu działalności.
  • Stowarzyszenie monitoruje i kształtuje stan prawny w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych, dzięki czemu członkowie posiadają dostęp do informacji na temat zmieniających się regulacji prawnych.
  • Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie profesjonalnych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach domowych, dzięki czemu Członkowie mają możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług;

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek temp 2021

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account